Bookmarks
Facebook
embed embed podijeli link link komentari comment
Embed close
Podijeli s drugima close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Ocijeni ovaj film embed
Tagovi ovog filma tags
rate rate tags tags related related lights lights

Papa Franjo: Put do Svete Stolice – Francisco: El Padre Jorge

Papa Franjo: Put do Svete Stolice – Francisco: El Padre Jorge
Kino: Urania
Glume: Dario Grandinetti, Silvia Abascal, Leticia Bredice
Režija: Beda Docampo Feijóo
Trajanje: 104 min

Film o životnom putu oca Jorgea Bergoglia- Pape Franje. Kroz oči španjolske novinarke Ane (Silvia

Abascal) počinjemo slijediti dugo, teško i dirljivo putovanje oca Jorgea. Kad je kao tinejdžer u Buenos Airesu otkrio

svoj duhovni poziv, nije mogao niti zamisliti da će to biti prvi korak koji će ga na kraju dovesti do Vatikana u Rimu.

Napiši komentar