Bookmarks
Facebook
embed embed podijeli link link komentari comment
Embed close
Podijeli s drugima close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Ocijeni ovaj film embed
Tagovi ovog filma tags
rate rate tags tags related related lights lights

Odjel Q: Ubojice fazana – Fasandræberne

Odjel Q: Ubojice fazana – Fasandræberne
Kino: Urania
Glume: Nikolaj Lie Kaas, Pilou Asbak, Fares Fares
Režija: Mikkel Norgaard
Trajanje: 119 min

Detektiv Carl Morck, vođa Odjela Q, dobiva dosje o ubojstvu iz 1987. godine tada

18-godišnjeg brata i 17-godišnje sestre. Tada je sumnja pala na 6 prijatelja iz internata no

policija nije imala dokaza. 9 godina kasnije, član te grupice priznao je zločin i otišao u zatvor.

Nekadašnji studenati sada su ugledna skupina građana no njihova bolesna požuda nije se

ugasila.

Napiši komentar