Bookmarks
Facebook
embed embed podijeli link link komentari comment
Embed close
Podijeli s drugima close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Ocijeni ovaj film embed
Tagovi ovog filma tags
rate rate tags tags related related lights lights

Agape – Agape

Agape – Agape
Kino: Urania
Glume: Goran Bogdan, Daria Lorenci Flatz, Ivana Gulin, Nela Kocsis
Režija: Branko Schmidt
Trajanje: 75 min

Agape je priča o svećeniku i ljubavnom trokutu s dvojicom krizmanika: jednim zaljubljenim u njega i
drugim za kojim on žudi i gubi kontrolu. Kad ga crkva degradira, a krizmanici istuku, svećenik će krenuti u
potragu za najmoćnijom Božjom ljubavi: agape.

Napiši komentar